Mit navn er Jeanette Frost Ebstrup, født i 1969. Jeg er gift, har 3 voksne børn og bor i  København.

Min professionelle rejse 

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet. Fra 2000 til 2015 har jeg arbejdet som læge, dels på hospitalsafdelinger, forskningsadministration og inden for forskning.


I 2011 forsvarede jeg min ph.d-afhandling i epidemiologi og folkesundhedsvidenskab. Her var mit fokus på grænsefladen mellem psyke og soma – mellem sind og krop. Min afhandling hed "The influence of mental fitness on cardiovascular biomarkers".


Mit fokus i forskningen har været på den normale stressreaktion (eustress) og de usunde konsekvenser af kronisk psykisk stress (distress). I de senere år har mit fokus ændret sig til at studere, hvorfor nogle mennesker er mere modstandsdygtige over for stress. Hvordan formår de at komme tilbage fra modgang og leve på plussiden af ​​livet i stedet for i negative eller neutrale tilstande.


Jeg har siden 2011 dels været post. doc. forsker og projektleder for en stor befolknings- undersøgelse ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup og har dels arbejdet som konsulent med speciale i mental sundhed og flourishing i Center for Diabetes, København.


Jeg har stor interesse for energimedicin, kvantemedicin og integreret medicin, som forener traditionel evidensbaseret forskningstradition med østens visdom. I 2014 afsluttede jeg en 1-årig praktisk uddannelse og blev certificeret Senetensbehandler (læs mere)


I 2014 grundlagde jeg MindChangers (cvr "Corpanima") for at hjælpe mennesker med at nå deres fulde potentiale og hjælpe dem med at finde deres egen flourishing vej i livet. At "change your mind", at ændre mening – i form af at tage nye retninger og samtidig bogstaveligt talt ændre den måde, dit sind fungerer på – er, hvad MindChangers handler om. At integrere neuroplasticitet, epigenetik, positiv psykologi, flourishing, compassion, meditation og mental træning – MEN stadig være videnskabeligt baseret – dét er MindChangers vision.


Med udgangspunkt i positiv psykologi og Martin Seligmans pionerarbejde tror jeg virkelig på, at mennesker er skabt til at flourish (blomstre) og leve på plussiden af ​​livet. Du skal ikke bare udholde livet - du skal leve det. Det har alt at gøre med tankegang, aktive valg og vilje til forandring. Den "flourishing" tankegang er opnåelig – det er en færdighed, der kan trænes, MEN træningen skal være videnskabeligt baseret og ikke kun velmenende råd.


I 2019 blev jeg certificeret i CAPP – “Certificate in Positive Psychology”. En uddannelse, som gav mig endnu flere værktøjer og viden til at hjælpe dig på din rejse for at opnå en "flourishing" tankegang og leve et "flourishing" liv med mere resiliens over for modgang og med mere glæde og tilfredshed samt klarhed over hvad, der giver dit liv mening og formål.


2021 startede et nyt kapitel med nye spændende professionelle og personlige eventyr. Jeg er nu færdiguddannet og certificeret som compassion-instruktør ved Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet. Træning og opbygning af compassion og self-compassion har videnskabeligt vist sig at være gavnlig for udviklingen af ​​personligt og socialt velvære. Vi drager fordel af at være mere compassionate og self-compassionate, så vi kan opnå positiv mental sundhed. Vil du med på næste TIC kursus (Træning I Compassion) ? (læs mere)


Ansættelser


2018-2021
Center for Diabetes, Københavns Kommune

Konsulent med speciale i mental sundhed, flourishing og compassion. 

2005-2015
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup

Post. doc. forsker, projektleder

Ph.d studerende

Klinisk epidemiolog

Videnskabelig assistent

2004-2005
Glostrup Hospital

Fundraiser for klinisk forskning, Københavns Amt

2000-2002
Glostrup Hospital

Medicinsk, kirurgisk og alment praktiserende turnuslæge

Uddannelse

2021- 2022 
Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet

Certificeret Compassion Instruktør 

2019-2019 
The Flourishing Center, USA

Certificeret i Positiv Psykologi, Flourshing


2013-2014 
Eilbygaard (nu Humanum)

Eksamineret Senetensbehandler


2012-2013
Køge Handelsskole

Diplomuddannelse i Ledelse, (M1, M2, facilitering)


2008-2011
Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ph.d. grad i  Mental sundhed og stress, (epidemiologi og folkesundhedsvidenskab)


1991-2000
Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Cand. Med.